Rekisteriseloste


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation tai GDPR:n) ja Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste. Hyväksytty Suomen dekkariseuran hallituksessa 24.11.2020.

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen dekkariseura ry
PL 284
00531 Helsinki
y-tunnus 1480 115-9

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Yhdistyksen jäsenvastaava

REKISTERIN NIMI

Suomen dekkariseuran jäsen- ja asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

 • Suomen dekkariseuran jäsenyys
 • Ruumiin kulttuuri -lehden postitusrekisteri
 • Dekkariseuran nettisivujen palvelujen käyttäminen (tuotekauppatilaukset)
 • Teatteriretkiin tai muihin tapahtumiin ilmoittautuminen (nämä listat hävitetään heti ao. tapahtuman jälkeen)

  REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  Rekisterin käyttötarkoitus on dekkariseuran jäsenrekisterin ylläpitäminen, seuran nettisivujen tuotekaupan asiakasrekisterin hoitaminen ja muut mahdolliset rekisteröintitarpeet kuten esim. teatterilipputilaajien listat, jotka hävitetään teatteriretken jälkeen. Tietoja voidaan käyttää Suomen dekkariseuran toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

  Suomen dekkariseura käyttää jäsenrekisteriään ja muita mahdollisia/tilapäisiä rekistereitä vain seuran toiminnan vaatimilla tavoilla (vuosikokouskutsut, jäsenkirjeet, lehden postittaminen). Kaikki muu käyttö edellyttää hallituksen, tai jos hallitus niin päättää, vuosikokouksen päätöksen esim. mahdollinen yhteistyö jonkun kumppanin kanssa.

  REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero (tuotetilaukset, ilmoittautumiset)
  • Osoitetiedot (katu, kaupunki, maa)
  • Sähköpostiosoite
  • Jäsenmaksutieto

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin merkitään ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa liittyessään jäseneksi, jäsenkyselyissä tai verkkosivustoa käyttäessään.

SUOMEN DEKKARISEURAN NETTISIVUSTON KÄVIJÄSEURANTA

Dekkariseuran sivustolla käytetään kävijälaskuria. Tietoa käytetään sivuston parantamiseen.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Suomen dekkariseuran käytössä. Dekkariseuran jäsenen tai tuotekauppaan rekisteröityneen tai muut mahdolliset jäsenen antamat henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. Hävityspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella rekisterinpitäjän osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on jäsenvastaavan hallussa.